Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych

Polski Instytut Otwartego Dialogu
mail: warsztatyaz@otwartydialog.pl
Tel. +48 698 761 774