Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych

Szanowni Państwo,

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu powstała w 2006 r. W ciągu ostatnich lat działalności skupiliśmy się na promocji psychicznego, ochrony praw i godności osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, na promowaniu kultury sprzyjającej zdrowieniu oraz budowaniu przekonania, że ​​wyzdrowienie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, jest możliwe. Jesteśmy skupieni na dwóch szkoleniach prowadzonych online na platformie internetowej ZOOM:
- „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”,
- Asystent zdrowienia -  "Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych".


Program edukacyjno-rozwojowy Asystent zdrowienia, jest skierowany do osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, które następnie interaktywnie rozwiną się rozwiną kompetencje zawodowe przygotowując się do roli partnerów w pracy grupowej, grup edukacyjnych i innych pomocy psychiatrycznej. Program ten ma na celu reintegrację jego uczestnictwa, odbudowę relacji i strategii pracy.


Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowaliśmy kolejną edycję

12-modułowego warsztatu pn. „Asystent zdrowienia - Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych", które rozpoczną się w 22 sierpnia 2020 roku.


PROWADZĄCY:

Joanna Hautz-Sołtysiak magister teologii w zakresie filozofii z przygotowaniem pedagogicznym na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Doradca Życia Rodzinnego (Dwuletnie Studia Podyplomowe Nauk o Rodzinie). Jest absolwentką Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jest wieloletnim nauczycielem NPR w metodzie angielskiej. Absolwentka rocznego Kursu terapeutycznego "Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego". Absolwentka Kursu Trenerskiego Asystenta Zdrowienia w Krakowie. Przez  osiem miesięcy współprowadziła warsztaty edukacyjno-terapeutuczne Asystent Zdrowienia  jako trener specjalista w ramach Programu Power 4.3. Była moderatorem grupy wsparcia dla rodzin osób doświadczonych kryzysem psychicznym, koordynatorem spotkań “Rozmawiajmy o zdrowieniu” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego Od 24 lat jest dyrektorem i pracownikiem Poradni Rodzinnej jako Doradca Życia Rodzinnego

Anna Bierska - Trener warsztatów Asystent Zdrowienia

W latach 2017-2018 pracowałam w sekretariacie  Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu. Zajmowałam się m.in. koordynacją międzynarodowego projektu Empowerment College, który miał na celu stworzenie centr edukacyjnych dla osób po/w kryzysie psychicznym, rodzin i innych osób zainteresowanych zdrowiem psychicznym. W 2015 roku rozpoczęłam roczny kurs Ex-in (Asystent Zdrowienia).

W 2016/2017 uczestniczyłam w  kursie trenerskim dającym uprawnienia do  prowadzenia warsztatów Asystent Zdrowienia. Byłam współprowadzącym takiego kursu w okresie czerwiec-grudzień 2017.

W ramach międzynarodowego projektu Empowerment College przeprowadziłam 2 trzydniowe warsztaty w  Krakowie dla osób po i w  kryzysie psychicznym oraz rodzin dotyczące Zdrowia i dobrego samopoczucia oraz Uczestnictwa i włączenia społecznego.

Wiedzę zdobyta na kursach chciałam rozwijać, dlatego zapisałam się na studia z psychologii. Obecnie studiuję i prowadzę własną Fundację Way of fate zajmującą się realizacją filmów głównie o tematyce społecznej.

Zapraszamy mieszkańców całej Polski, które przeżyły kryzys psychiczny do udziału warsztatach

ASYSTENT ZDROWIENIA

Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych


Czas trwania: 2020/2021 rok (1 rok kalendarzowy)

Program warsztatów będzie zrealizowany w ramach 12 modułów - każdy po 20 godzin

Czas prowadzenia warsztatów:
09:00 - 17:00 (sobota - niedziela),  

16:00 - 20:00 (poniedziałek) Godziny zajęć są stałe.

                           

Opłata za kurs wynosi 5400 zł.
Harmonogram opłat.

Płatność jednorazowa 5400 zł w terminie 7 dni od otrzymania umowy lub,

Płatność ratalna:

- 4-ech transzach kwota 1350 zł lub w
- 12-stu transzach miesięcznych po 450 zł płatnych zawsze z góry w określonych przez Organizatora;
10 dni przed warsztatami.


Dane do płatności: 

Polski Instytut Otwartego Dialogu

ul. Jaśminowej 22

55-114 Ligota Piękna

Dane banku: mBank SA

Konto: 94 1140 2004 0000 3102 7873 6464


Ważne:

Płatność dokonujemy w całości przed warsztatami

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko uczestnika warsztatów i udział (asystent zdrowienia 20/21)

Dane do faktury:

Po płatności wystawimy fakturę zgodnie z podanymi danymi przy rejestracji. 


Miejsce: platforma internetowa ZOOM

Czas trwania sesji:

09:00 - 17:00 (sobota - niedziela), 8 godzin

16:00 - 20:00 (poniedziałek), 4 godziny
Zoom Link do pokoju spotkań
https://us02web.zoom.us/j/5373298193

Więcej informacji -
Krzysztof Henczak 
mail: warsztatyaz@otwartydialog.pl
tel .: 603 755 432


Z góry dziękujemy za Państwa współudział w budowaniu lepszej przyszłości!

W imieniu organizatorów,Polski Instytut Otwartego Dialogu

Polski Instytut Otwartego Dialogu
mail: fundacja@otwartydialog.pl
Tel. +48 698 761 774